Privacy & Copyright

Privacy


Chicken Rhythm gebruikt je gegevens enkel voor het afhandelen van je bestelling. Hierbij houdt Chicken Rhythm rekening met ‘De Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoongegevens’.

Je kan je gegevens ten alle tijden corrigeren of verwijderen. Neem contact op met info@chickenrhythm.com.


Copyright


Copyright is NOT the right to copy.


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Chicken Rhythm.